Article Index

Belastinginvuller.gif

 

Vanaf 1 Maart 2020 heeft u de mogelijkheid uw belastingaangifte 2019 door onze SVO belastinginvuller te laten invullen, te weten de heer Thijs Bakker. De kosten hiervan zijn €15,00 voor SVO-leden en €25,00 voor niet SVO-leden. Plus €0,25 cent per kilometer wanneer u verder woont dan 7 kilometer, gerekend vanaf zijn woonadres, Hoofdstraat 72, 9514 BG Gasselternijveen. Het telefoonnummer waarop u Thijs kunt bereiken is 0599-612470 of op zijn mobielnummer 06- 53677345. Zijn emailadres luidt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U dient mee te nemen uw persoonlijke gegevens zoals uw Burgerservicenummer (BSN) en die van uw eventuele partner, uw bankrekeningnummer, uw DigiD en dat van uw partner.

Verder de gegevens van uw Inkomsten zoals uw jaaropgaven over 2019, overzicht van uw bankrekeningen m.b.t. het jaaroverzicht 2019 van uw betaalrekening, het jaaroverzicht 2019 van uw spaarrekening en het jaaroverzicht 2019 van uw eventuele beleggingen

Met betrekking tot het Wonen dient u mee te nemen de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2018, deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad. De jaaropgaaf van uw hypotheek, bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Van de eventuele Aftrekposten heeft hij uw betalingsbewijzen nodig. Denk aan: giften, zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen.  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken. Eventueel betaalde partneralimentatie.

Overige gegevens die hij nodig heeft zijn: gegevens van leningen en andere schulden,  en zo nodig de gegevens van betaalde lijfrentepremies, een overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV), dividendgegevens.

Verder alleen als u deze hebt gehad: de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2018, de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2018.

Thijs ziet u graag tegemoet.