Logo-Blijverslening.png

Blijverslening

Maak uw woning klaar voor de toekomst

Om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen, vraagt uw woning misschien om aanpassingen. De Blijverslening is een lening waarmee u uw woning levensloopbestendig maakt waardoor u langer zelfstandig in uw eigen huis kunt blijven wonen.

Aa en Hunze

Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

 • Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
 • Verantwoorde financiering voor ouderen
 • Betalen vanuit bouwkrediet, voorschieten niet nodig

Kom ik in aanmerking voor de Blijverslening?

Voordat u een Blijverslening kunt aanvragen, stelt gemeente Aa en Hunze vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Let op !: Niet alle gemeenten en provincies hebben een Blijverslening. Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening is het verstandig eerst na te gaan of uw gemeente of provincie de Blijverslening aanbiedt. U vraagt de Blijverslening aan in de gemeente waar uw woning staat.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Blijverslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • De aanvrager is een eigenaar-bewoner of een particuliere verhuurder die een woning levensloopbestendig wil maken.
 • Leeftijdsgrens: n.v.t.
 • Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen van minimaal één jaar oud, in de gemeente Aa en Hunze..

Condities van de lening

 • De Blijverslening wordt hypothecair verstrekt
 • De looptijd bedraagt 10 jaar voor bedragen van maximaal € 10.000,- en 20 jaar voor bedragen van minimaal € 10.001,-.
 • De hoogte van de Blijverslening is minimaal € 5.000,- en maximaal € 50.000,-.
 • De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • Als u eigenaar en bewoner bent, is de rente onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • maatregelen om de eigen woning van de aanvrager levensloopbestendig te maken en die voldoen aan de WMO-toets voor indeling, maatvoering, uitvoering (materiaaltoepassing, etc.) en WMO-beleid;
 • bouwkundige aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen die als bijlage is bijgevoegd bij de verordening.

Voor een volledige lijst met toegestane maatregelen verwijzen wij u naar uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Afsluitkosten: € 850,-. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom van uw lening.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: Dhr. G. Ebels (Gert), 0592 267819

Logo-SVn.jpg