animaatjes-vlinders-173505.gif

DE VERBORGEN VLINDER

Een leven eigen geluk ontzeggend

gevoed door twijfels en angst

Vleugels verwond door het verleden

strijd in alle hevigheid eenzaam gevochten

Getemd door snijdende tegenslagen

de wortels van gelukzaligheid totaal verloren

Schaduw lijkt nog de enige gekoesterde geborgenheid

onzeker opent de nieuwe wereld zijn zware deuren

Stille mijmeringen van een zonnige lofzang

verdringen klanken van verdriet en hopeloosheid

De weg ligt nog vol met gewaande onvolmaaktheden

maar elke liefkozing van de nieuwe horizon opent het hart

Langzaam wordt vertrouwen opnieuw geboren

uitnodigende velden met bloemen strelen zacht het zoete leven

Vastgeklampte illusies worden vrijgelaten

vleugels dragen met verlangen een innige omhelzing

Druppels van liefde verblijden de ontwakende dag

de dageraad van geluk lijkt geen eindeloze droom meer